مازندران- اختتامیه جشنواره مدرسه ای علامه حلی 1398_1399

شناسه خبر : 103376

1399/11/21

تعداد بازدید : 15

مازندران- اختتامیه جشنواره مدرسه ای علامه حلی 1398_1399
اختتامیه جشنواره مدرسه ای علامه حلی 1398_1399 در مدرسه علميه الزهراء (س) محمودآباد برگزار شد.

دراختتامیه مجازی جشنواره مدرسه ای علامه حلی 1398_1399 که با حضورخانم زهره ابراهیمی دکترای فلسفه و واشتغال در سطح 2حوزه و ارزیاب مقالات طلاب و به مدیریت خانم نیکزاد معاون پژوهش حوزه الزهراء(س)محمودآباد صورت پذیرفت خانم ابراهیمی اظهار داشتند ابراهیمی اظهار داشتند که :پژوهش از جمله فعالیت‌های دینی است که عموما دانشجویان و طلاب مقداری ورود به عرصه پژوهش برای شان مشکل است
وی افزود :طلابی که این سد را می شکنند و وارد پژوهش می شوند به نوعی جذبش می گردند بنابر اقتضای طلاب در دوره عمومی شاید شرایطی فراهم نشود که شیرینی پژوهش را حس کنند ایشان در پاسخ به این پرسش که؛چه کنیم انگیزه بیشتر ی برای پژوهش داشته باشیم؟ بیان داشتند: باید توجه داشته باشیم که پژوهش چه جایگاهی در پیشبرد سطح جامعه حوزوی یا جامعه دانشگاهی و یا ارتقای سطح علمی خود طلاب دارد از طرفی باید آسیب‌های ورود به عرصه پژوهش را از جلوی خود بردارد ضیق فرصت برای خانمها یکی از آسیب‌هایی است که ورود زنان را به عرصه پژوهش سخت می‌کند ومی‌ترسیم وارد این عرصه شویم.
د ر مسیر پژوهش به دنبال حل مسئله هستیم ؛لذا از جایی شروع میکنیم و مسیری را طی می‌کنیم تا مسئله حل شود. وی در رابطه داری معنایی بین پژوهش و حل مشکلات در زندگی چنین گفت:اگر وارد عرصه پژوهش شوید در نهایت به یک مهارت می رسید و آن مهارت، مسئله یابی و مهارت حل مسئله است و نه در پژوهش که بلکه در زندگی خانوادگی، زندگی روزمره ،برای موفقیت راهگشاست تا دچار مغالطه ها و تک بعدی دیدن نشویم این مهارت خیلی خوب است. مسئله حل کردن فرایند منطقی می خواهد برای حل مسئله در مقاله و پایان ‌نامه باید مسیر منطقه را طی کنیم این طی کردن، به ذهن انسجام می‌دهد در همه موارد زندگی .