مازندران-مصاحبه علمي - پژوهشي با استاد حوزه و دانشگاه و ریاست دانشکده علوم قرآنی آمل

شناسه خبر : 103374

1399/11/21

تعداد بازدید : 15

مصاحبه علمي - پژوهشي با استاد حوزه و دانشگاه و ریاست دانشکده علوم قرآنی آمل دکتر سید معصوم حسینی، بمناسبت هفته وحدت بین حوزه و دانشگاه، توسط مدرسه علميه محمودآباد صورت گرفت.

در مصاحبه ای که با استاد حوزه و دانشگاه و ریاست دانشکده علوم قرآنی آمل دکتر سید معصوم حسینی، توسط حوزه علمیه الزهراء (س) محمودآباد بمناسبت هفته وحدت بین حوزه و دانشگاه در تاریخ 99/09/26  صورت پذیرفت فرمود: وحدت در اهداف بین حوزه و دانشگاه بطور خلاصه ما می توانیم این موارد را عرض کنیم 1- وحدت آرمانی در عرصه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی به عنوان دو قشرتعیین کننده و سرنوشت ساز فکری- فرهنگی در جامعه. 2- توجه به موانع تاریخی و سیاسی –اجتماعی، و نیز ایجاد وحدت بین روحانیون و دانشگاهیان باعنایت به نقش های مورد انتظارجامعه از حوزه و دانشگاه و پرهیز از یکسویه نگری دروحدت. 3 - توجه به معنویت و تهذیب نفس در دو نهاد حوزه و دانشگاه در کنار فعالیت‌های علمی و پژوهشی. بنابراین هرگاه حوزه و دانشگاه به سمت دینی شدن علوم خود گام بردارند به وحدت حقیقی دست یافته‌اند ان شاء الله.