اخبار - دفاعيات - يزد-یزد-امام‌حسين ع مؤسسه‌آموزش‌عالي‌حوزوي

 • یزد-تمام تلاش انسان برای رسیدن به آرامش روحی و معنوی در زندگی است

  یزد-تمام تلاش انسان برای رسیدن به آرامش روحی و معنوی در زندگی است

  1398/12/25
  خانم محمدی در جلسه دفاعیه خود گفت: آرامش از لوازم ضروری حیات انسان است و در واقع تمام تلاش انسان برای دستیابی به آرامش روحی و معنوی در زندگی است.
 • یزد برگزاری جلسه دفاعیه

  یزد برگزاری جلسه دفاعیه

  1398/11/07
  جلسه دفاع نرگس عزیزی به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) برگزار شد.
 • یزد جلسه دفاع از پایان نامه

  یزد جلسه دفاع از پایان نامه

  1398/09/11
  جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع «روش الگویی در تربیت نوجوان در سیره معصومین» در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) برگزار شد.
 • یزد جلسه دفاع پایان نامه

  1398/08/13
  جلسه دفاع پایان نامه طلبه، خانم قاسمی به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) برگزار شد.
 • یزد جلسه دفاعیه

  یزد جلسه دفاعیه

  1397/12/04
  به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (علیه السلام) جلسه دفاعیه پایان نامه خانم ریحانه شیرخدا برگزار شد.
 • یزد جلسه دفاعیه

  یزد جلسه دفاعیه

  1397/12/04
  به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (علیه السلام) جلسه دفاع پایان نامه خانم فریده تجملیان سطح سه در برگزار شد.
 • یزد جلسه دفاعیه

  یزد جلسه دفاعیه

  1397/12/04
  جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (علیه السلام) برگزار شد.
 • یزد جلسه دفاعیه

  1397/10/29
  جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3 در موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (علیه السلام) برگزار شد.
 • یزد جلسه دفاعیه

  1397/09/28
  جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3 در موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) برگزار شد.
 • یزد/گزارشی از عملکرد پژوهشی موسسه آموزش عالی امام حسین «علیه السلام»

  یزد/گزارشی از عملکرد پژوهشی موسسه آموزش عالی امام حسین «علیه السلام»

  1397/05/22
  موسسه آموزش عالی امام حسین «علیه السلام» استان یزد گزارشی از فعالیت های پژوهشی خود را در سال تحصیلی 96-95 به صورت دفترچه عملکرد پژوهشی طراحی کرده، به معاونت پژوهش استان ارائه دادند.