کلیه تصاویر

دومین جشنواره علامه حلی سراسری 89 (۷)
دومین جشنواره استانی علامه حلی تهران 90 (۲۸)
چهارمین جشنواره علامه حلی قم 90 (۲۰)
چهارمین جشنواره علامه حلی اصفهان 92 (۱۰)
پنجمین جشنواره علامه حلی سراسری 92 (۲۰)
اولین جشنواره استانی علامه حلی کرمان 92 (۲۹)
اولین جشنواره استانی علامه حلی تهران 89 (۱۲)
نمایشگاه آثار برتر پژوهشگران برتر (۱۹)
دیدار مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور از معاونت پژوهش (۲۲)
بازدید مدیرحوزه‌های علمیه خواهران از اداره کل ساماندهی lمور پژوهشي عمومي (۲۷)