کلیه تصاویر

اولین جشنواره استانی علامه حلی تهران 89 (۱۲)
نمایشگاه آثار برتر پژوهشگران برتر (۱۹)
دیدار مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور از معاونت پژوهش (۲۲)
بازدید مدیرحوزه‌های علمیه خواهران از اداره کل ساماندهی lمور پژوهشي عمومي (۲۷)
هم اندیشی پژوهشگران برتر (۳۶)
بروشور معاونت (۸)
پوستر معاونت (۲۵)
متفرقه (۱۸)
کتاب و قلم (۶۱)