سياست هاي اقتصادي پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) در زمينه توليد، توزيع و مصرف

شناسه محتوا : 37072

1401/05/13

تعداد بازدید : 12

چكيده پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله و سلم) و امام علي (عليه السلام) به مقتضاي شرايط اجتماعي زمان خويش براي پيشبرد اهداف خود سياست‌ها و اقداماتي را در همه جوانب زندگاني داشته‌اند، يكي از مباحث اصلي اقتصادي بحث توليد، توزيع و مصرف است، برخي از سياست‌ها و سيره اقتصادي پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله و سلم) و امام علي (عليه السلام) سياست‌هاي مقطعي و مربوط به شرايط خاص و برخي ثابت و پايدار بوده است، بنا بر اين لازم است كه سياست‌هاي اقتصادي پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله و سلم) و امام علي (عليه السلام) در زمينه‌هاي توليد، توزيع و مصرف بررسي شوند كه نوشتار حاضر به روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‎اي به بررسي اين موضوع پرداخته است. سياست‌هاي اقتصادي پيامبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله و سلم) و امام علي (عليه السلام) در سه دسته گزارش شده است. دسته اول توليد است و شامل: سفارش به كشاورزي، دامداري، صنعت و تجارت، اهميت داشتن كار، حمايت نمودن از توليد و توليد كنندگان و پرداخت خمس و زكات مي‎شود، دسته دوم توزيع است كه شامل بخشيدن اموال به مخالفان براي جذب آنان، تأكيد بر اجراي عدالت و توزيع عادلانه، مديريت قوي و بهينه، به‌كار گيري نيروهاي امانت‌دار و شايسته‌سالاري در مديريت توزيع، تربيت نمودن نيروهاي كارآمد براي توزيع عادلانه و تأمين رفاه عمومي مي‌شود، دسته سوم مصرف است كه شامل بهينه‌كردن مصرف، پرهيز از اسراف و انفاق اموال مازاد به فقرا و اداي قرض مقروضان، تقويت روحيه قناعت و ميانه‌روي مي‌شود
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تاريخ اسلام
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه