بررسي مستندات قرآني اخلاق اجتماعي در دعاي مكارم الاخلاق

شناسه محتوا : 36996

1401/04/02

تعداد بازدید : 27

اخلاق اجتماعي از مهمترين بخش‌هاي اخلاق اسلامي است و انسان نيز ضرورتا نيازمند زندگي در اجتماع مي‌باشد و به ياري ديگر انسان‌ها و ياري رساندن به ديگران وابسته است.با توجه به آيات و روايات، بسياري از صفات ناپسند و گناهان كه شامل رذائل اخلاق اجتماعي بوده و همچنين بسياري از صفات نيكو، ثواب‌ها و فضيلت‌ها كه در رديف فضائل اخلاق اجتماعي قرار دارند مربوط به همين اجتماع و ارتباط است. دعاي مكارم الأخلاق صحيفه سجاديه امام سجاد عليه السلام نيز در همين زمينه، زبان بياني و محتوايي ناب دارد. پژوهش حاضر به روش توصيفي تحليلي تدوين يافته است و اين نتيجه حاصل شد كه معارفي چون اصل احترام به انسانيت، اصل تواضع و فروتني ، اصل فروخوردن خشم، رسيدگي به نيازمندي محرومان ، قناعت ، دستگيري از طبقه پايين جامعه ، سخاوتمندي ، خيرخواهي در برابر بدي ها و تاثير آن بر ترويج قرب اجتماعي ، رعايت ادب و اخلاق و احترام اجتماعي و.. كه علاوه بر ذكر اينها و ديگر موارد در صحيفه سجاديه امام سجاد عليه السلام، نظاير و مصاديق شان نيز در مستندات قرآني اعم از؛ آيات، روايات، تفاسير، شرح ها، سخنان ناب و.. بطور كامل در سطوح بسيط و گسترده اي تاكيد و توصيه شده اند و مهم تر اينكه در فرازهايي از دعاي مكارم الأخلاق هم مطرح گرديده و اينگونه الزام گرايش و اهميت ويژه به چنين معارف الهي، اسلامي، معرفتي، و مترقي انسان تاكيد شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : مازندران
  • : جویبار
  • : مازندران - جویبار - مرکز تخصصی ریحانه الرسول«علیهماالسلام»