بررسي اخلاص در انفاق طبق ايات266-260 سوره بقره از نظر مفسران

شناسه محتوا : 36995

1401/04/02

تعداد بازدید : 15

قرآن كه مجموعه اي كامل از سخنان باري تعالي است سرمايه ي گران سنگي است كه انسان ها ميتوانند در سايه ي رهنمودهاي آن به رشد و شكوفايي و پيشرفت بالايي دست يابند از جمله ي آن رهنمودها دستگيري از نيازمندان و تهيدستان ميباشد و از آنجا كه عبادتي مقبول درگاه خداوند قرار ميگيرد كه همراه با اخلاص باشد، پس انفاق نيز از اين قاعده مستثنا نميباشد و بايد همراه با خلوص نيت و به قصد قربت صورت گيرد. و قرآن در آيات 261-266 سوره بقره به اين موضوع اشاره كرده، از آيه 262 سوره بقره به خوبي استفاده مي‌شود كه انفاق در راه خدا در صورتي در پيشگاه پروردگار پذيرفته است كه به دنبال آن منت و چيزي كه موجب آزار و رنجش نيازمندان است، نباشد. در آيات 264 تا 266 سوره بقره، قرآن كريم پس از مثال‌هايي كه براي نماياندن آثار دو گونه انفاق بيان كرده، نخست به اين حقيقت اشاره كرده كه افراد با‌ ايمان نبايد انفاق‌هاي خود را با منت و آزار، باطل و بي‌اثر سازند. سپس انفاق آميخته با رياكاري و منت و آزار را با باغ زيبايي مقايسه مي‌كند كه با يك صاعقه از بين رفته و نتيجه مي‌گيرد كه چگونه اين كارهاي نكوهيده، آثار انفاق را از بين مي‌‌برد. داده هاي اوليه اين تحقيق به روش كتابخانه اي گرد آوري شده با روش توصيفي تا حدودي تحليل داده پردازي شده است و نوع اين تحقيق كاربردي است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه