عفت گرايي در كسب وكار از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 35120

1399/06/26

تعداد بازدید : 2

چكيده عفت گرايي در كسب و كار يكي از مباحث مورد تأكيد آيات قرآن و روايات است ، اسلام انسان را در كسب روزي آزاد گذاشته است اما هرگز اجازه نداده است كه راهي را پيش گيردكه موجب سقوط خود و جامعه شود ، اين پژوهش با به كارگيري روش توصيفي تحليلي و جمع آوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي تدوين شده است و با مراجعه به كتب مختلف به تبيين مفهوم عفت در كسب و كار پرداخته وعوامل ، موانع ،آثار عفت گرايي در كسب و كار را بيان كرده است كه آشنايي با اين موضوع و به كار گيري عملي در زندگي از اهداف اين نوشتار است ، بنابراين عفت در كسب و كار براي فقير و غني سفارش شده است و باتوجه به اينكه عرصة كسب و كار به دليل همراه بودن با پول وثروت مي تواند محل مناسب براي خود نمايي شيطان باشد پشتوانة عفت در كسب و كار ايمان به خداوند و توكل براو و قناعت و.. است اما پيروي از هواي نفس و غفلت از ياد خداوند و مرگ و... از موانع عفت دركسب و كار به شمار مي آيند و موجب مي شوند انسان خود را سرگرم لذت هاي زود گذر دنيوي كند و حقوق ديگران را پايمال كند ولي به دنبال رعايت عفت در كسب و كار تمام تلاش و كوشش انسان متوجه آخرت است و در اين صورت آرامش در انسان به وجود مي آيد و نسل سالم در جامعه تربيت مي شود و همچنين امنيت و توازن اقتصادي در جامعه بر پا مي شود .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه