بررسي تطبيقي شهادت بر وحدانيت خدا با محوريت شهدالله در تفاسير الميزان و تفسير كبير فخر رازي

شناسه محتوا : 35027

1399/04/10

تعداد بازدید : 2

توحيد يكي از اصول اساسي و پايه اسلام است.اعتقاد به يگانگي و وحدانيت خداوند و دعوت به آن از اصول اعتقادي مسلانان است و اين دعوت سرلوحه دستورات قرآن و روايات اسلامي است. شهادت بر وحدانيت خداوند و پذيرش آن برتمام اركان زندگي انسان تاثير مي گذارد.خداوند درآيه شهدالله بر وحدانيت خود گواهي و شهادت داده و علاوه براو، ملائكه و الوالعلم نيز بروحدانيت او شهادت داده اند.در اين بين، مفسران شيعه و اهل سنت به جهت گستره فكري و انديشه هاي كلامي و اعتقادي متفاوت و گرايش هايي كه دارند در تفسير آيات مربوط به صفات الهي و شهادت بروحدانيت و چگونگي آن تفاسير متفاوتي ارائه مي دهند.در اين نوشتار با توجه به بررسي تطبيقي بين تفسير الميزان و تفسير كبيردر موضوع شهادت بر وحدانيت خداوند با محوريت آيه شهدالله ،به دست آمد كه علامه طباطبايي شهادت خداوند را قولي و فخر رازي شهادت را عملي مي داند.علامه آيات صفات را جزء آيات متشابه مي داند.روش او تفسيرقرآن به قرآن است و اين آيات را به محكمات قرآن ارجاع مي دهد.فخر رازي در تفسيرصفات الهي ابتدا قائل به نظر اشاعره است و بعد به نظر معتزله نزديك شده و در نهايت مانند علامه بر اساس قرآن آنها را تفسير مي كند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : لرستان
  • : خرم آباد
  • : لرستان - خرم آباد - مرکز تخصصی زینبیه