تأثیر اموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر قصه بر سازگاری اجتماعی- عاطفی کودکان پیش دبستانی دختر شهرستان نجف‌اباد سال 97-1396

شناسه محتوا : 32379

1399/03/29

تعداد بازدید : 381

پدیدآورندگان
  • : تدوین
  • : مسابقه رشد
  • : ششمين جشنواره پژوهش گروهي رشد
  • : ,پوران مرادي