معنا شناسي حوزه واژگاني عذابهاي جهنم در قرآن

شناسه محتوا : 31906

1399/02/31

تعداد بازدید : 11

معناشناسي واژگان قرآن، از روشهاي نوين در پژوهش قرآن كريم است. پژوهش حاضربا عنوان "معناشناسي حوزه واژگاني عذابهاي جهنم" با روش توصيفي و تبييني رابطه عذاب و كيفر با گناه كه از ويژگي ¬هاي قانون الهي است. مورد بررسي و كنكاش قرار داده است كه در معنا شناسي توصيفي با استناد به قرائني، از خود آيات قرآن چند مسئله مهم و محوري بدست مي¬آيد. اول اين كه خداوند جهنم را ابزاري مفيد و بازدارنده از عصيان و طغيان بشر قرار داده است. تا انسان با كسب فضايل و اجتناب از رذايل خود را از اين مهلكه سهمگين نجات دهد. دوم اين كه؛ جهنم آفريده شده و هم اكنون موجود است. برخي از اهل توحيد به سبب وجود ذره¬اي از ايمان در دلشان بعد از عقوبت در جهنم نجات مي¬يابند؛ و برخي به وسيله رحمت الهي و شفاعت ائمه معصومين عليهم السلام قبل از عقوبت از جهنم خارج خواهند شد اما كفار براي هميشه در جهنم مخّلد خواهند بود. سوم اينكه: كلمه جهنم در قرآن نشان از واقعيتي دارد كه گستره معنايي آن با عبارتهايي نظير «الْمِهَادُ» و «المصير» و «خالد» از وسعت بيانتهاي جهنم پردهبرداري ميكند؛ اما تحليل نهايي مربوط به شناخت عذاب¬هاي جهنم است آنچه آيات قرآن بر آن دلالت دارد، وجود تفاوت ماهوي بين عذابهاي دنيوي و اخروي است كه واقعيت خارجي وتاويل آن¬ها متناسب با نوع عمل گنه¬كاران، در قيامت آشكار مي¬شود چراكه؛ عذابهاي اخروي، رابطه بسيار قوي با گناهان دارند و آنچه در آخرت بهعنوان كيفر به مجرمان داده مي¬شود، تجسّم اعمال آن¬هاست.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : آذربایجان شرقی
  • : تبریز
  • : آذربایجان شرقی - تبریز - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا«س» - سطح سه