تحليل وبررسي جايگاه نيابت خاص وعام در عصر غيبت با رويكرد تطبيقي

شناسه محتوا : 31829

1399/02/09

تعداد بازدید : 47

از جمله مسائلي كه با خلقت بشر بر روي كره زمين آغاز شده، مساله نيابت و جانشيني انسان كامل از جانب خداوند متعال مي¬باشد. مساله نيابت، با شروع غيبت صغري به يكي از مهم ترين مسائل مهدويت تبديل شده كه تا زمان ظهور امام زمان (عج) و حتي تا قيامت نيز ادامه خواهد داشت. لذا بايد به اين نكته توجه شود كه با تبيين درست نيابت، جايگاه و نقش و وظائف ايشان، در تشكيل حكومت و سرپرستي سياسي و مذهبي جامعه شيعه، بستر، هرچه سريعتر و بهتر براي ظهور امام زمان عج فراهم مي¬شود. بنابراين نيابت نيز همانند امامت، منصوب از جانب خداوند متعال مي¬باشد كه نصوص فراواني دلالت بر نصب نواب اربعه از جانب امام زمان (عج) مي-نمايد. از ادله عقلي و نقلي نيابت عام مي¬توان به وجود ولي امر و فقيهي كه در هر زمان براي برقراري نظم و هدايتگري مردم حكومت تشكيل دهد اشاره نمود. هر چند كه ميان دو غيبت و نيابت تمايزاتي مانند: زمان، افراد و اوصاف، رويت و وظايف وجود دارد، ولي در حقيقت اين شرائط و اوصاف هر زمان هست كه باعث تمايزاتي در وظائف نيابت خاص و عام شده است. به هر حال از مهم ترين وظائف نواب اربعه مي¬توان به تثبيت وجود، امامت و حفظ امام زمان عج و مبارزه با وكلاء دروغين نيابت و بابيت اشاره نمود. همچنين از مهم ترين وظائف ولي فقيه در غيبت كبري مي¬توان در صورت قدرت داشتن به تشكيل حكومت و سرپرستي سياسي مذهبي و ولايت مطلق ايشان بر جامعه اسلامي اشاره نمود. هر چند كه اگر زمينه و شرائط براي نواب اربعه فراهم مي¬بود اقدام به تشكيل حكومت مي¬نمودند. بنابراين جايگاه نيابت همانند امامت در منصوب بودن، واجب الاطاعه بودن و ولايت مطلق داشتن مي¬باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه - سطح سه