راهكارهاي تحقق عدالت قضايي در فقه اماميه

شناسه محتوا : 31596

1398/12/01

تعداد بازدید : 15

چكيده تحقق عدالت قضايي از مسائل مهم و حياتي در نظام اسلامي است.در فقه اسلام خاصه فقه اماميه-همواره بر اهميت و ضرورت عدالت در تمام زمينه ها تاكيد شده كه يكي از برجسته ترين جلوه هاي آن عدالت قضايي است.با كنكاش در منابع و متون فقه اماميه و سيره ي قضايي حضرت علي عليه السلام درمي يابيم كه اين منابع غني و ارزشمند ،راهكارهاي عميق و تاثير گذاري براي تحقق عدالت قضايي ارائه كرده كه اجراي آنها راه رسيدن به قله ي عدالت را هموار مي سازد.پژوهش حاضر مبين اين مطلب است كه فقه اماميه نه تنها براي مرحله ي قضاوت در مجلس قضا برنامه و راهكار دارد ،بلكه از يك سو اصل را بر پيشگيري از وقوع جرم قرار داده و به انجام امر به معروف و نهي از منكر ، برقراري عدالت اقتصادي و ... توصيه مي كند ونيز بر رجوع به قاضي تحكيم و احياي محاكم صلح و كاهش ورود پرونده هاي قضايي متعدد به دستگاه قضا تاكيد مي ورزد و از سوي ديگر در مرحله قضاوت اصول و ضوابط مفصلي در باب شرايط قاضي به عنوان مجري عدالت و نيز ديگر مولفه هاي دستگاه قضا ارائه نموده و براي مرحله پس از صدور حكم نيز راهكارهايي چون پيگيري اجراي حكم و حتي تخفيف يا سقوط مجازات در شرايط خاص و... ارائه نموده است و اما زمينه سازي ظهور راهكار اصلي براي تحقق كامل عدالت قضايي در حكومت مهدوي است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه