توضیحات آموزه روش نقد و تحلیل سطح 3

شناسه محتوا : 31364

1398/10/22

تعداد بازدید : 23

 

آموزه روش نقد و تحلیل-ویژه طلاب ورودی مهر 97
رشته درس
تفسیر (حضوری) ضمن درس مبانی و قواعد تفسیر قرآن (1و2) یا بلاغت کاربردی (2)
اخلاق و تربیت ضمن درس نظام اخلاقی تربیتی اسلام (3) یا متون تخصصی اخلاق (2)