توضیحات آموزه مقاله‌نویسی سطح 3

شناسه محتوا : 31363

1398/10/21

تعداد بازدید : 30

 

آموزه مقاله‌نویسی- ویژه طلاب ورودی مهر 97
رشته درس
مدرسی ادبیات عرب ضمن درس نحو تکمیلی (4) یا تاریخ ادبیات عرب (2)
تاریخ اسلام (حضوری) ضمن درس تاریخ اهل بیت (2) یا تاریخ اسلام در مغرب و اندلس
تاریخ اسلام (غیرحضوری) ضمن درس سنت های تاریخی یا تاریخ اهل بیت (2)
مهدویت فرق و مذاهب کلامی یا مسائل اساسی مهدویت (3)
امامت کلام مقارن یا وظایف امت نسبت به امام
تفسیر (حضوری) تفسیر ترتیبی (3) یا تفسیر موضوعی (3)
تفسیر (غیرحضوری) تفسیر موضوعی (2) یا بلاغت کاربردی (2)
اخلاق و تربیت اخلاق در قرآن (3) یا روانشناسی اخلاق
فلسفه اسلامی تاریخ فلسفه غرب (2) یا کلام اسلامی (3) یا فلسفه اسلامی (4)
کلام اسلامی کلام استدلالی (4) یا فلسفه دین و مسائل جدید کلامی  (1)
مطالعات زنان مبانی و آثار فمنیسم (2) یا خانواده در اسلام

 

برای معرفی منابع بیشترکلیک کنید