رزق ورزاقيت وشبهات پيرامون آن از منظر آيات وروايات

شناسه محتوا : 31361

1398/10/19

تعداد بازدید : 53

چكيده رزق و روزي يكي از مهمترين نيازهاي بشر است كه همان عطا مستمر و هميشگي خداوند است كه اگر اين نياز برآورده نشود زندگي بشر مختل مي شود. درذهن بسياري از مردم، رزق معناي محدودي دارد كه فقط تعلقات حيواني و دنيويي را شامل مي شود. اين طرز فكر باعث خطا و لغزش هم در مرحله اعتقادي و هم در مرحله ي عملياتي مي شود و طبق آيات قرآن خداوند متعال روزي را تضمين و تقدير كرده است و سهم هر فرد را مشخص نموده است. اسباب و علل علاوه بر تقدير الهي در جهت كاهش يا افزايش روزي دخيل اند. و تلاش و سعي انسان نيز در بهره مندي از رزق الهي موثر است. اين تحقيق با روش توصيفي- تحليلي و استفاده از منابع مرجع تفسيري و روايي تا حدودي سوالات و شبهات مهمي كه در زمينه ي رزق ورزاقيت وجود دارد را پاسخ داده است. سوالاتي كه اگر رزق مقدر است سهم تلاش و كوشش بشر در اين زمينه چيست يا چرا در بهره مندي از مواهب الهي تفاوت وجود دارد هدف از اين تحقيق آشنايي با معارف حقيقي رزق و رزاقيت، اسباب و عوامل آنها و شبهات پيرامون آن و تكميل بحث با استفاده از آيات و روايات مي باشد. و عناصري كه در اعطاء رزق به انسان تحت عنوان اسباب دخيل هستند بررسي شده است. وجه تمايز اين تحقيق با نمونه هاي مشابه آن علاوه بر كليات بحث رزق و روزي پاسخ به شبهات مهم پيرامون ان است. و نيز بررسي رابطه اعمال انسان و رزاقيت در كسب روزي در عين اينكه روزي از جانب خداوند تضمين شده است و اينكه آزادي و اختيار انسان و تلاش كوشش و عوامل بسياري ديگري برخورداري و بهره مندي از روزي را تغيير داده و آن را افزايش و يا با گناه و تن پروري كاهش داد. كليد واژه: رزق- رزاقيت- ضمانت- تقدير- اسباب
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه