آموزش نماز به زبان اسپانيايي

شناسه محتوا : 31348

1398/10/17

تعداد بازدید : 64

دنياي امروز با بيشترين تمايل به شناخت اسلام به سوي اسلام بازگشته است؛ خواه بنا به دلايل سياسي، مذهبي، معنوي و يا صرفاً از روي كنجكاوي. براي بسياري از ناظران، واضح است كه دين اسلام تنها جايگزين ممكن براي سيستم ماترياليست غربي است كه زندگي انسان را در تمام ابعاد از بين مي برد .به همين دليل است كه افراد غير مسلمان زيادي هر بار بيشتر به اسلام متوسل ميشوند به دنبال يافتن چيزهايي كه در هيچ جاي ديگري پيدا نمي كنند يعني يك سبك زندگي سالم كه به آنها اجازه خروج از وضعيت فعلي خود و به دست آوردن سلامتي جسمي و معنوي مي دهد. كوتاه ترين و امن ترين راه براي شناختن اسلام، دقت در برنامه هاي عملي آن است كه به تمام جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان توجه كرده است. علم فقه، مجموعه اي از قوانين عملي اسلام است كه از وحي به سرچشمه گرفته است و معصومين عليهم السلام به تفسير و بيان آن پرداخته اند. نماز يكي از مهمترين اعمال دين است، عملي كه طبق روايات پيامبر (ص) و آيات بسياري از قرآن مقدس در صورت پذيرش آن توسط خداوند، همه آثار انسان به همان نحو پذيرفته خواهند شد .نماز ارتباط بين خدا و انسان ، پاكي روح و انگيزه ايجاد رحمت و دور شدن روح انسان از گناه است. در مكتب شيعه فرد يا مجتهد است و طبق نظر خود عمل ميكند يا مقلد است و اعمال ديني خود را بر اساس نظر يك مجتهد به جا مي اورد. اين اثر به ترجمه مبحث نماز با شرح تفصيلي انواع نماز، واجبات و مستحبات نماز، شرايط زمان، لباس، مكان و جهت اداي نماز بر اساس فتواي ايت الله خميني از كتاب آموزش فقه محمد حسين فلاح زاده پرداخته است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه