کرسی آزا داندیشی مهریه کم یا زیاد در مدرسه فاطمه الزهرا س پارسیان ( هرمزگان )

شناسه محتوا : 31342

1398/10/14

تعداد بازدید : 68

استان: هرمزگان؛ شهر: پارسیان؛ مدرسه علمیه: فاطمه الزهرا (سلام‌الله علیها) استاد ارائه کننده: خانم قائدی؛ استاد منتقد: خانم صدیقی؛ داور: خانم امیری
  • : هرمزگان
  • : پارسیان
  • : فاطمه الزهرا س
  • : خانم قائدی
  • : ؛ داور: خانم امیری
  • : خانم امیریمهریه کم یا زیاد

چکیده دیدگاه ارائه‌کننده
درواقع مهریه برای زن یک هدیه الهی است؛ مهریه به معنای صداق و نحله و نشانه احترام و ابراز علاقه مرد به زن است و اگر کم باشد بین زن و مرد رابطه عاطفی ایجاد می¬کند. برخی مهریه زیاد را ضامن دوام زندگی می¬دانند؛ درحالی‌که مهریه زیاد نمی‌تواند مانع طلاق شود؛ زیرا رضایت از زندگی درگرو مهریه زیاد نیست؛ بلکه رضایت زن از شوهر زمانی ایجاد می¬شود که همسرش او را شریک خود و اولویت زندگی‌اش قرار دهد؛ مرد نیز زمانی از زن رضایت خواهد داشت که زن سبب آرامش وی شده باشد.
 چکیده دیدگاه منتقد
مهریه بالا ضامن خوشبختی نیست؛ اما مهریه ¬کم نیز آسیب¬هایی دارد و در برخی موارد موجب طلاق زن می¬شود، مهریه زیاد نیز همیشه به‌عنوان اهرم فشار برای رسیدن زن به خواسته¬اش، کارایی ندارد؛ زیرا مرد می¬تواند با تحت‌فشار قرار دادن زن او را وادار به بخشش کند. البته گاهی مهریه زیاد می-تواند با محدود کردن خواسته¬های مرد جلوی درصدی از طلاق¬ها را بگیرد؛ اگرچه اسلام مهریه¬ کم را مطلوب می¬داند اما پرداخت آن را به‌صورت عندالمطالبه بر عهده مرد قرار داده است؛ زیرا پرداخت مهریه هنگام عقد اثرات روانی مطلوبی دارد و موجب محبت زن به شوهر می¬شود؛ مهریه کم نیز زمانی توصیه می¬شود که به‌طرف مقابل اعتماد کامل وجود داشته باشد.
نتایج دیدگاه موافق
1.    مهریه وثیقه و یک بیمه اجتماعی برای زن است؛
2.    مهریه یک ابزار اقتصادی برای کنترل تمایلات مرد و خودخواهی-های اوست؛
3.    مهریه یک کمک اقتصادی به زن در هنگام طلاق است؛
4.    مهریه بهترین راه برای محدود کردن اختیارات مرد است؛
5.    مهریه سنگین رابطه زن و مرد را دوام می¬بخشد و باعث خوشبختی دختر می¬شود.
نتایج دیدگاه مخالف
1.    بالا بودن میزان مهریه باعث افزایش طلاق می¬شود؛
2.    بالا بودن میزان مهریه سبب فساد در جامعه می¬گردد؛
3.    مهریه زیاد به افزایش سن ازدواج و حتی کاهش ازدواج منجر می-شود؛
4.    مهریه زیاد باعث افسردگی و سردرگمی مرد می¬شود؛
5.    مهریه زیاد سبب فروپاشی خانواده¬ها می¬شود.
جمع‌بندی داور
میزان مهریه زنان باید به¬گونه‏ای باشد که مرد بتواند با آسودگی خاطر و رضایت قلبی آن را بپذیرد؛ زیرا نارضایتی مرد در پذیرش میزان مهریه، به شکل پنهانی و ناخودآگاه، باعث بی‏مهری و دلسردی مرد می¬شود؛ برخی از کسانی که مهریه سنگین را پیشنهاد می‏دهند، گمان می¬کنند که با این کار نوعی وثیقه ¬مالی می‏ستانند تا زن در برابر مشکلات احتمالی بیمه شود و خاطرش آسوده گردد؛ درحالی‌که بر اساس تجربه، این¬گونه وثیقه‏های مالى هرگز به‌تنهایی به پایداری و استواری روابط زناشویى منجر نمی¬شود؛ تنها وثیقه‏ای که اگر در ¬مرد وجود داشته باشد، خوشبختی زن در آینده حتی با مهریه کم تأمین می¬شود، وثیقه اخلاقی است.
کلیدواژه¬ها: مهریه، وثیقه، نحله، صداق، ازدواج.
 

مطالب مرتبط