سبك زندگي اسلامي در رابطه با حمايت از توليد ملي و رونق توليد بر اساس بيانات رهبر جمهوري اسلامي ايران(سال 1396 و 1397 و بيانيه گام دوم انقلاب)

شناسه محتوا : 31314

1398/09/20

تعداد بازدید : 75

پدیدآورندگان
  • : تدوین
  • : جشنواره علامه حلی
  • : جستارهاي پژوهشي با تاكيد بر بيانيه گام دوم