نقش سبك زندگي جوانان در تحقق نظام پيشرفته ي اسلامي با تاكيد بر بيانيه ي گام دوم رهبري

شناسه محتوا : 31312

1398/09/20

تعداد بازدید : 66

پدیدآورندگان
  • : تدوین
  • : جشنواره علامه حلی
  • : جستارهاي پژوهشي با تاكيد بر بيانيه گام دوم