مصاديق و مجازات فعاليتهاي حرام غير تجاري در فضاي مجازي

شناسه محتوا : 31258

1398/08/01

تعداد بازدید : 124

فضاي مجازي در دنياي واقعي يكي از پديده هاي جذاب است كه سرعت بي نظيري در انتقال تكنولوژي در دنيا را فراهم آورده است. مسلمانان نيز مانند ديگر افراد دنيا از اين دستاورد علمي بشري بي نصيب نمانده اند و استفاده از آن را حق خود مي دانند. اما اين دنياي مجازي هوشمند براي ساكنين و كاربرانش آفت هايي را به همراه دارد. اين آفت ها براي مسلمانان كه خود را تابع دين مي دانند و به خود اجازه نمي دهند كه هرگونه اعمال رفتاري را انجام دهند در اين فضا بيشتر به چشم مي خورد. در اين تحقيق كه به صورت كتابخانه اي انجام شده، ثابت شد رفتار مسلمانان در فضاي مجازي مانند رفتار در دنياي واقعي است. هر آنچه كه در دنياي واقعي حرام است در صورت امكان تحقق در دنياي مجازي نيز، حرام خواهد بود. دلايل فقهي بيان شده در خصوص اثبات گناه، مطلق بوده و هيچ گونه قيدي براي زمان و مكان ندارند. قواعد فقهي مانند قاعده لاضرر و لاضرار، امر به معروف و نهي از منكر، نفي سبيل و حرمت حفظ و نگهداري كتب ضاله حدود و ثغور فعاليت هاي مسلمانان را تعيين مي كند. مطابق تحقيق حاضر، هر گونه فعاليتي كه از نظر اسلام حرام است از نظر فقه و مطابق ادله و قواعد فقهي در فضاي مجازي نيز حرام است. لذا افعال حرام در فضاي مجازي نيز مشمول عقاب دنيوي و اخروي خواهد بود، اگرچه مجازات آن در قانون مجازات اسلامي كشورمان تعيين نشده باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه