ميراث قرآني و گفتمان فرهنگي امام هادي (عليه‌السلام) در خلال آثار منسوب به ايشان

شناسه محتوا : 31244

1398/07/28

تعداد بازدید : 67

چكيده «زيارت» از برجستهترين منابع معرفتي است و ميراث قرآني امام هادي(ع) در زيارت نامههاي بجامانده از ايشان مستور است. دو زيارت مهم: «زيارت غديريه» و «زيارت جامعه كبيره» به لحاظ سند و رجال، از اعتبار بالايي برخورداراند. در كتب رجالي، بر وثاقت راويان آن دو تأكيد فراوان شده است. امام هادي(عليهالسلام) با استناد به آياتي در زيارت نامههاي بجا مانده از خود، سعي در نماياندن منزلت امامت اميرالمؤمنين(عليهالسلام) و در ضمن مهندسي فرهنگي جامعه زمان خود نموده است.قرآن حجت قطعي و مصون از هرگونه تحريف است و با توجه به جداييناپذيري قرآن و عترت، زيارتنامه¬هاي امام هادي(عليهالسلام) سرشار از منبع غني قرآني و روايي است، كه بخش گستردهاي از زيارات شريفه ايشان با استناد آياتي از قرآن به بيان فضايل و مناقب سياسي و اجتماعي امامان معصوم(عليهمالسلام) پرداخته است.امام هادي(عليهالسلام) در زيارات خود به آياتي از قرآن استناد كرده كه تفسير و تأويل آنها مختص به اهل بيت(عليهمالسلام) است. از جمله آيات؛ نبأ عظيم، صراط مستقيم، صادقين و آيه ارتداد و آياتي كه به صراحت بيانگر مسئله جانشيني در غدير است. آنچه مورد توجه است دو مسئله است: اين آيات نه تنها امامت امام علي(عليهالسلام) را به تنهايي ثابت ميكند، بلكه امامت ديگر ائمه(عليهمالسلام)را هم اثبات ميكند؛ و مسئله ديگر اعتراف و پذيرش همين مطلب از جانب مفسرين اهلسنت است. ميراث قرآني امام(عليهالسلام) پاسخگوي برخي از شبهات منكرين ولايت و فضايل اهلبيت (عليهمالسلام) نيز ميباشد
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : سمنان
  • : دامغان
  • : سمنان - دامغان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه - سطح سه