مستند سازي انسان كامل در نهج البلاغه بر اساس آيات قرآن

شناسه محتوا : 31233

1398/07/10

تعداد بازدید : 386

در اين پژوهش به مستند سازي انسان كامل در نهج البلاغه بر اساس آيات قرآن كريم پرداخته شده است. موضوع «انسان كامل»، از جمله موضوعاتي است كه بارها در كلمات گهربار آقا امير المومنين علي عليه السّلام در نهج البلاغه از آن سخن به ميان آمده است. بي¬ترديد سخنان آن حضرت، مطالب بسيار دقيقي است كه ريشه در قرآن كريم دارد و مستند به وحي الهي است. بر اساس پژوهش حاضر مستندات قرآني منزلت و جايگاه انسان كامل در نهج البلاغه همان جايگاه¬هاي وليّ الله، خليفه الله و قوام الله است. به علاوه انسان كامل در نهج البلاغه داراي اوصاف و ويژگي-هاي منحصر به فردي است كه تمام اين اوصاف و ويژگي¬ها در حدّ اعلي در ايشان وجود دارد و عبارتند از: عالم بودن، عقل كامل بودن، عادل بودن ، امين بودن و دارا بودن روحيه¬ي شجاعت و دلاوري. وظايف انسان كامل در نهج البلاغه كه مستند بر پايه¬هاي قرآن هستند شامل مدد رساني در شناخت حق تعالي و حقيقت عبادت و نزديك¬تر ساختن افراد به كمال عبوديت مي-باشد. به علاوه انسان كامل در برابر افراد جامعه نيز وظيفه¬ي امامت و هدايت افراد را داراست. مطالب تحقيق حاضر به روش توصيفي- تحليلي و جمع¬آوري اطلاعات به روش كتابخانه-اي صورت گرفته است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه