بررسي عوامل و آثار عزت فردي از ديدگاه آيات و روايات

شناسه محتوا : 31210

1398/07/03

تعداد بازدید : 99

چكيده اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل وآثار «عزّت» فردي از ديدگاه آيات و وروايات انجام ودر آن تلاش گرديده تا به اين سوال پاسخ داده شود كه عوامل وآثار «عزّت» فردي از ديدگاه آيات و روايات چيست تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي و وروش به كار رفته در آن اسنادي وابزار بكار رفته در جمع آوري داده ها فيش بوده ودر تحليل داده ها از روش تحليل محتوا استفاده شده است . از مهمترين نتايج اين مطالعه مي توان به «عزّت» از صفات ذاتيه حق تعالي و منحصر به است و نسبت به ديگران جنبه اعطايي دارد و با تمسك به غير خدا نمي توان به «عزّت» واقعي و حقيقي رسيد . زيرا تسخير قلوب تنها با اراده مقلب القلوب امكان پذير است .اما آنان مي تواند موجبات و زمينه هاي جلب آن را فراهم نمايد.(كه بخشي از موجبات مربوط به عوامل بيروني از قبيل:« خدا باوري واطاعت الهي و پذيرش ولايت مومنان, پرورش در خانواده رستگار ,جهاد و تمسك به قرآن» وبخشي از موجبات مربوط به عوامل دروني كمالات روحي و صفات كمالي و بريدن از ما سوي الله و انقطاع از ديگران است)همچنين «عزّت» نيز مانند ساير فضيلت هاي اخلاقي داراي پيامدهاي در دو حوزه فردي و اجتماعي است كه از مهمترين پيامدها از ديدگاه آيات و روايات در حوزه فردي مي توان به طاغوت ستيزي و ستم گريزي سعه صدر- هئيت, مؤانت,طاعت,قناعت و خودباوري و... اشاره نمود. كليد واژه: عزيز, عزّت,عزّت خواهي
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : گلستان
  • : گرگان
  • : گلستان - گرگان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا«س» - سطح سه