مطالعه تطبيقي روش شناسي تفسير الميزان و في ظلال القرآن با رويكرد به آيات مربوط زن و خانواده

شناسه محتوا : 31188

1398/07/02

تعداد بازدید : 60

دين مبين اسلام زن را در جايگاه والاي انساني قرار داده است و خانواده را كانوني انسان ساز معرفي مي نمايد. براي حفظ ارزش زن در جامعه و همچنين ثبات خانواده، قرآن كريم دستوراتي را براي هر يك از اعضاي خانواده بيان نموده است. مفسران به دليل انس بيشتر با قرآن كريم از معارف آن آگاهي كامل تري دارند و هريك در بيان مطالب تفسيري روش خاصي را برگزيده اند. در اين تحقيق دو تفسير گرانقدر الميزان اثر علامه طباطبايي و في ظلال القرآن تاليف سيد قطب مورد بررسي قرار گرفته است تا بدين وسيله از روشي كه ديدگاه هاي ايشان بر آن استوار است، پرده برداشته شود و با شناخت روش تفسيري آنان علت اختلاف نظرهاي تفسيري در زمينه زن و خانواده مشخص گردد. علامه و سيد قطب را مي توان در انتخاب روش تفسيرقرآن به قرآن و روش بهره گيري از علم مشترك دانست. اگرچه، در روش بهره گيري از روايات و عقل در موضوع زن و خانواده هر دو مفسر روش متفاوتي را اتخاذ نموده اند، همچنين در موضوع خانواده سيد قطب با بهره گيري از قرآن و علامه با بهره گيري از عقل به نظرات متفاوت از هم رسيده اند.بنابراين روش تفسيري كه مفسران گرانقدر در تفسير آيات مربوط به زن و خانواده از آن بهره برده اند، در كنار تفكرات و بينش هاي ايشان موجب اختلاف نظر تفسيري آنان در اين زمينه گشته است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : تهران
  • : ری
  • : تهران - ری - مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم«ع» - سطح سه