بررسي و تحليل ديدگاه اماميه و اهل سنت در شبيه سازي انسان

شناسه محتوا : 30977

1398/06/10

تعداد بازدید : 59

با توجه به اين كه شبيه سازي انسان از مسائل جديد عصر حاضر ويك مسئله مستحدثه نزد فقهاء است. يكي از وظايف فقهاء در برخورد با آن اين است كه ؛ پس از بررسي جوانب مختلف آن، حكم شرعي لازم را از ميان منابع و متون قرآني، روايي و فقهي استخراج نموده ؛ و به مكلفان ارائه نمايند. شبيهسازي در لغت به معناي توليد نسخهاي مطابق با اصل است و در اصطلاح رايج پزشكي، به معناي توليد نسخهاي مطابق اصل از انسان، بدون نياز به تلقيح سلولهاي جنسي مذكر يا مونث است . در قبال اين مسئله ديدگاههاي مختلفي نزد فقهاي شيعه و اهل سنت وجود دارد كه برخي موافق اين عمل و برخي مخالف آن هستند. موافقان به دو دليل اساسي استدلال ميكنند: 1. دليل شرعي بر منع اين كار وجود ندارد؛ 2. اين پديده، آثار مثبت بزرگي براي بشريت دارد؛ مانند امكان باروري زوجهاي عقيم و كمك به نسل آينده جهت بهتر شدن حياتشان. مخالفان نيز به دلايلي متمسك ميشوند؛ مانند اينكه اين كار مستلزم اختلاط نسب، مداخله در كار خداوند و تغيير و تبدل در خلقت الهي است.اين تحقيق به روش كتابخانه اي و جمع آوري اطلاعات با هدف تببين ادله و احكام فقهي شبيه سازي انسان از ديدگاه فريقين است. پژوهش حاضر درصدد است ؛ ادله مورد استناد واستنباط فقه شيعه و اهل سنت و احكام فقهي ووضعي (نسب و ارث) انسان شبيه سازي شده را با توجه به نظر علماي هردو فرق (شيعه و اهل سنت ) مورد تحقيق قراردهد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : گیلان
  • : رشت
  • : گیلان - رشت - مدرسه علمیه عالی ریحانه النبی«سلام الله علیها» - سطح سه