بررسي آراء و نوآوري هاي شهيد صدر در علم اصول فقه

شناسه محتوا : 29569

1398/03/02

تعداد بازدید : 98

براي شناخت هر انديشه يا مكتبي مهمترين گام، بازشناسي شاخصه هاي اصلي آن مكتب است. مكتب اصولي يا به تعبير عربي خود شهيد صدر( المدرسه الاصوليه) را مي توان بر اساس ميزان نو آفريني و تحول در ساختارهاي مبنايي بازگشايي باب ها و عناوين جديد در آن علم ، ارائه تفسيرهاي نوين از مسائل كهنه در علم مورد بحث ، ابتكار اصطلاحات كاملا بي سابقه و در واقع بن مايه هاي اصلي كه از رهگذر آنها مي توان يك انديشه يا مكتبي را از ديگري متمايز دانست، مورد ارزيابي قرار داد.شايد اين نكته هويدا باشد كه نبوغ مكتب داران سهم بسيار بالايي در فرآيند مكتب سازي در هر علمي از علوم از جمله علم اصول دارا مي باشد. نبوغ شهيد صدر و تلاش بي دريغ وي همانگونه كه گذشت در ايجاد رويكرد نوآورانه در شكيل گيري مكتب اصولي مخصوص وي تاثير بسزايي دارد.مكتب اصولي شهيد صدر داراي هشت شاخه اصلي مي باشد كه عبارتند از: 1 ساختار آفريني 2 عنوان بندي 3 نظريه پردازي 4 ريشه يابي 5 بازآفريني 6 انسجام بخشي 7 تاريخ مندي 8 درسي سازي همچنين كارهاي ابداعي شهيد صدر را مي توان در سه بخش معرفي نمود
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : بوشهر
  • : بوشهر
  • : بوشهر - بوشهر - مدرسه علمیه عالی معصومیه - سطح سه