همایش نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای

شناسه محتوا : 29523

1398/02/31

تعداد بازدید : 36

همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه آیت الله خامنه ای فراخوان شد؛ محققان تا 25 تیرماه فرصت دارند چکیده مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته) به منظور تبیین آموزه های مرتبط با مسأله انتظار از سوی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

از محورهای اصلی همایش می توان به مفهوم و چیستی نظریه پردازی در حوزه انتظار، مهدویت از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای، مبانی و ابعاد نظریة انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای، نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای، ابعاد نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای و مقایسه نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای با نظریات معطوف به آینده اشاره کرد.