همایش ملی جستارهای پژوهشی باتاکید بر بیانیه گام دوم

شناسه محتوا : 29389

1398/02/22

تعداد بازدید : 509

همایش ملی جستارهای پژوهشی باتاکید بر بیانیه گام دوم
این پژوهش با تاکید بربیانیه گام دوم رهبری در زمینه های اقتصاد و عدالت و مبارزه با فساد، استقلال، آزادی و عزت ملی، روابط خارجی و فرهنگ و سبک زندگی و رسانه، اخلاق، معنویت و ارزش های اسلامی و در نهایت علم و پژوهش برگزار می شود.
  • : همایش ملی جستارهای پژوهشی باتاکید بر بیانیه گام دوم
  • : گلستان
  • : اقتصاد عدالت و مبارزه با مفاسد/استقلال، آزادی، عزت ملی و روابط خارجی /فرهنگ، سبک زندگی و رسانه / اخلاق؛ معنویت و ارزشهای اسلامی/ علم و پژوهش
  • : 30 آبان 1398
  • : 23 آذر 1398
  • : استان گلستان-شهرستان گرگانابتدای خیابان افسران مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان معاونت پژوهش
  • : 01732437330
  • :
  • : گرگان