نقش مودت و رحمت در استحكام روابط خانوادگي از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 29304

1398/02/11

تعداد بازدید : 108

خانواده هميشه به عنوان اساسي ترين نهاد اجتماعي در تمام جوامع بشري بوده است. پرداختن به اين نهاد مقدس موجب تقويت و اصلاح جامعه مي شود. پس بايد كارهايي كه سبب استحكام و استواري خانواده مي شود مورد توجه قرار داد. در اين بين مودت و رحمت در استحكام خانواده نقش بسزايي دارد چرا كه در يك خانواده هر اندازه روابط بين همسران صميمي تر و سالم تر باشد زندگي شيرين تر و بادوام تر است و فرزنداني بانشاط و موفق تربيت مي شوند و رابطه بين فرزندان با هم نيز نشأت گرفته از اين دو رابطه است يعني اگر آن دو رابطه سالم و درست باشد بالطبع نيز رابطه بين فرزندان به دور از جنگ و جدال خواهد بود.رحمت و مودت در بين زوجين است كه باعث رفع نياز هاي جنسي و عاطفي و نيز باعث افزايش رضايت از زندگي ميشود. رحمت و مودت بين والدين و فرزندان است كه باعث رفع نيازهاي جسمي فرزند ميشود و اثر زيادي در تربيت ديني و اخلاقي فرزند دارد. اگر فرزند درست تربيت شود اولين سود آن به خود والدين مي رسد و باتربيت درست آنها نيز زندگي استحكام بيشتري مييابد و يا در بين فرزندان با آموزش هايي كه در خانواده براي بهبود روابط خود مي بينند از يك طرف مي توانند مهارت هاي اجتماعي كسب كنند و از طرف ديگر رابطه صميمي تري را داشته باشند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه