تاثير تعامل والدين در تربيت اخلاقي فرزندان از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 29303

1398/02/11

تعداد بازدید : 80

چكيدهخانواده نهادي اجتماعي است كه بصورت يك سيستم متعامل و به هم پيوسته اداره مي گردد. گرچه بسيار كوچك است ولي بر تربيت انسانها بسيار تأثيرگذار بوده و نبايد كم اهميت تلقي شود. هركدام از اعضاء خانواده ، متناسب با جايگاه خود، نقشي ايفا نموده و در اين ميان ، فرزندان با زير نظر گرفتن عملكرد والدين ، تعامل آن دو را ازجنبه هاي گفتاري، رفتاري و كرداري سرمشق خويش قرار مي دهند. بر اين اساس، والدين نيازمند آگاهي، بينش و مهارت هايي در زمينه ايجاد هماهنگي وتعامل صحيح بين خودشان هستند. اما تعامل صحيح مستلزم معيار هاي صحيح مي باشد تا حقوق و نقش هاي اختصاصي هر يك از اعضاء خانواده مورد توجه قرار گيرد . كتب علوم تربيتي ، پژوهشهاي علمي، توصيه هاي اخلاقي بزرگان، معيارها را تا حد زيادي مشخص مي كنند و در اين تحقيق براي رسيدن به جواب از اين منابع بهره گيري كامل بعمل آمده است. اما توصيه هاي اخلاقي برگرفته از آيات قرآن كريم و روايات معصومين عليهم السلام در ارتباط با تعامل والدين ، اهميتي خاص دارد كه با توجه به عنوان پايان نامه هم لازم بود بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در حد ممكن و دسترسي به منابع و تفاسير، به اين امر اهتمام شده است. در اين پايان نامه از روش تحقيق توصيفي تحليلي استفاده شده و نتيجه يا دستاورد هاي پايان نامه را مي توان ضرورت داشتن باور هاي صحيح در والدين و تعامل خوب آنها در جهت ايجاد محيطي آرام، صميمي و احترام آميز براي اعضاي خانواده دانست تا فضائل اخلاقي فرزندان خوب رشد نمايد. به عبارت ديگر، والدين اولين الگوي رفتاري فرزندان محسوب مي شوند و بايستي در حريم خانواده از عدل و انصاف خارج نشوند و با تعاملات خردمندانه خود رشته هاي محبت ،ادب ،عدالت و مسئوليت پذيري را بين فرزندان خود برقرار نموده و در ايجاد و تكامل اجتماع انساني الهي گام هاي بسيار مؤثري بردارند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه