بررسي فقهي حقوقي وظايف متقابل كارمند و ارباب رجوع

شناسه محتوا : 29286

1398/02/08

تعداد بازدید : 70

در نظام اداري و اجرايي رضايت مردم از خدمات دستگاه هاي دولتي يكي از شاخص هاي اصلي سنجش كار آمدي و رشد و توسعه مي باشد و مولفه هايي از قبيل سرعت، صحت و دقت در انجام كار مراجعان، چگونگي رفتار و برخورد با ارباب رجوع و اطلاع رساني مناسب عواملي هستند كه موجب رضايتمندي مراجعين مي شوند.آنچه در اين پايان نامه مورد بررسي قرار گرفته، وظايف كارمند و ارباب رجوع در فقه است. وظايف ارباب رجوع يكي از مسائل فقه غني اسلامي مي باشد كه توسط علماء و فقهاء شيعه مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. منابع ديني مورد بررسي قرار گرفته است و بينش عميق فقه شيعه در ابعاد مختلف به وظايف ارباب رجوع، با استفاده ازشيوهها، ابزارهاي لازم، نحوه، نوع خدمت رساني به مردم و مراجعه كنندگان در نظام اداري، الزامات نظام پاسخگوئي و النهايه امتيازات و منافع اين كار خداپسندانه و شايسته از منظر قرآن كريم و آموزههاي ديني و سيره نبوي و كلامهاي گهربار ائمه معصومين(ع) چشمگير بوده و تاثير مثبت و منتفع شدن ارباب رجوع از كرامت اين فقه عظيم و والا بيشتر ملموس ميگردد. يافته هاي اين رساله عبارتند از اينكه بهبود كيفيت خدمات ارائه شده و ايجاد رضايت مندي در بين كارمندان و مراجعان به ادارات، زماني تحقق مييابد كه همه افراد در پي رعايت وظايف خود باشند و از نظر فقهي، در رابطه با وظايف هر فرد، در هر موقعيتي، مراجعه به قانون و مقررات در اولويت كار مي باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : زنجان
  • : زنجان
  • : زنجان - زنجان - مؤسسه‌آموزش‌عالی نورالزهراء«سلام الله علیها»