بررسي چگونگي جريان حكم تبعي در موضوعات فقهي

شناسه محتوا : 29278

1398/02/03

تعداد بازدید : 29

از جمله مباحثي كه در فقه وجود دارد بحث تبعيت است. در اين پژوهش سعي بر اين شده است كه چگونگي جريان تبعيت در موضوعات فقهي مورد بررسي قرار گيرد.تبعيت اصطلاحي فقهي به معناي تبعيت چيزي از حكم يا عنوان شرعي چيز ديگر به طوري كه برخي فقها تبعيت را به عنوان اصطلاحي خاص نپذيرفته و مفهوم آن را همان معناي لغوي اش دانسته اند.برخي ديگر با توجه به كاربرد شايع آن در باب طهارت، آن را به مفهوم حكم كردن به طهارت يك چيز به تبع طهارت چيز ديگري كه با آن مرتبط است، مي دانند.در اين پژوهش، ابتدا به بررسي كليات و مفاهيم تبعيت پرداخته شده و مشخص گرديد كه بين مفهوم لغوي واصطلاحي آن تفاوتي وجود ندارد.در فصل بعد تبعيت را در موضوع طهارت و اسلام بررسي شده و در دو گفتار يك بار در طهارت با سه بخش براساس تبعيت اشخاص و اشياء نسبت به يكديگر آمده است كه در هر سه مورد تبعيت پذيرفته شده است اما ادله خاصي ندارد و در گفتار دوم تبعيت و رابطه آن با اسلام مباحثي آورده شده است. در فصل تبعيت در استيطان به بررسي تبعيت زن از شوهر و فرزند از پدر و مادر در انتخاب وطن ميپردازد.در فصل آخر نيز كه در دو گفتار تنظيم شده است به بحث تبعيت در ملكيت در گفتارهاي تبعيت در بيع و تبعيت در معادن پرداخته شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه