آموزه هاي اخلاقي وتربيتي آيات 25تا35سوره مباركه نور

شناسه محتوا : 29267

1398/01/27

تعداد بازدید : 51

سوره ي نمل در مكه نازل شده و93 آيه دارد. اين تحقيق با عنوان آموزه هاي اخلاقي و تربيتي سوره ي مباركه ي نمل كار شده و در چهار فصل جمع آوري شده است .اخلاق و تربيت دو مقوله اي هستند كه در ارتباط با انسان ،به صورت ملكه ي نفساني و قوه ي در حال رشدي جلوه مي كنند و ما در صدديم در اين مجموعه آموزه هاي اخلاقي و تربيتي كه در ارتباط انسان با خداوند، ارتباط انسان با ديگر افراد اجتماع و ارتباط انسان با خودش است را از سوره ي مباركه ي نمل استخراج كرده ايم.آموزه هاي اخلاقي و تربيتي اين سوره ي مباركه با روش توصيفي تحليلي به شيوه ي كتابخانه اي و با كمك از منابع تفسيري- اخلاقي ، به صورت كاربردي در جهت سعادت و كمال زندگي انسان، در ارتباط خدا، خود و ديگران بررسي و تبيين مي گردد. اين منابع شامل تفاسير گرانقدري چون مجمع البيان، الميزان ، نمونه و...كتب اخلاقي بزرگاني چون ملا مهدي نراقي ، استاد مصباح يزدي، مهدوي كني و مقالات محققاني چون آقاي حسين خوشدل و نشريه معرفت و منابع متعدد ديگر مي باشد. در فضيلت هاي اخلاقي و تربيتي كه انسان در ارتباط با خدا دارد، به اقامه نماز، پرداخت زكات، ايمان به آخرت ،شكر، عمل صالح ،جلب خشنودي و رضايت خداوند ،توحيد در عبادت ، عبادت خدا ،توكل، تلاوت قرآن اشاره كرده ايم و در رذائلي كه در اين رابطه وجود دارد به سوگند به خدا در انجام كارهاي ناپسند، جهل به خداوند و هدف آفرينش ، انكار معاد و مسخره و استهزاي قيامت پرداخته ايم.فضيلت هاي اخلاقي و تربيتي كه انسان در ارتباط با افراد جامعه مي تواند داشته باشد ،شامل ترك برتري جويي و تسليم حق شدن، مشورت و امانت و درست كاري است.رذايلي هم كه در اين رابطه بيان شده ،انكار حق از روي ظلم و برتري جويي، غرور، ظلم، فاحشه گري، عذاب گناهكار و مجرم، فساد در نظام جامعه مي باشد.فصل چهارم ، اخلاق فردي است كه فضايل اخلاقي آن شامل مداومت در عمل صالح شده و رذائل آن عدم انديشه و فساد در فرد را در بر گرفته است. و دستاورد اين كار، آشنايي بيشتر با سوره ي مباركه ي نمل است كه ان شاالله بتوانيم با تربيت صحيح خود و اطرافيانمان ،در جهت ملكه شدن اين فضائل و تبديل آن ها به اخلاق گامي موثر برداريم.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : مرکزی
  • : اراک
  • : مرکزی - اراک - مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی«س» - سطح سه