عفت و پاكدامني زن در سلامت جامعه از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 29264

1398/01/26

تعداد بازدید : 93

اين پژوهش با عنوان نقش عفت و پاكدامني زن در سلامت جامعه از منظر آيات و روايات مي فهماند كه اسلام و قرآن در مورد پاكدامني و عفت سفارشهاي بيشماري نموده و پيامبران و فرستادگان الهي نيز در رسالت خود به اين موضوعات بسيار پرداخته اند و از آنجايي كه يكي از ويژگيهاي مؤمنان دارا بودن عفت و پاكدامني است. عفت به عنوان يكي از مهمترين شاخصههاي بارز اخلاقي، رابطه بسيار نزديكي با صفات ديني ديگردارد كه ازجمله مي توان به رابطه آن با حيا و حجاب اشاره نمود. عفت از جمله فضائل است كه از جنود عقل بوده و مانع از غلبه خواستههاي نفساني و موجب ظهور دينداري در انسان ميشود. عفت به معناي كنترل كردن نفس است در مقابل شهوت به معناي عام آن.زن در سه نقش دختري، همسري و مادري بايد با تقويت ايمان، شناخت ابعاد وجودي خود و ارزش مقام والاي زن به بركات عفت و عواقب بيعفتي توجه كند و آنها را در مسير زندگي خويش به كار ببرد تا هم جامعه كوچك (خانواده) و هم اجتماع را از وسوسههاي شيطان انگيز دشمنان به دور بدارد.اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي ميباشد كه با مراجعه به منابع كتابخانهاي به تبيين اين مسئله پرداخته است.تحقيق در سه بخش و يك كليات تدوين گشته است. در كليات طرح تحقيق و مفهوم شناسي عفت توضيح داده شده است. در بخش اول عفت دختر در سلامت جامعه و در بخش دوم عفت همسر در سلامت جامعه و در بخش سوم عفت مادر در سلامت جامعه بررسي شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : البرز
  • : کرج
  • : البرز - کرج - مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه - سطح سه