آثار زيان بارشرب خمراز منظر قرآن وسنت

شناسه محتوا : 29251

1398/01/22

تعداد بازدید : 47

چكيده يكي از معضلات اجتماعي رايج در عصر گذشته و عصر جديد پديده شرابخواري است و بعلت سهل انگاري و شايد ناآگاهي، اين عمل هم چنان ديده مي شود. در اين پايان نامه به آثار زيانبار شرب خمرازمنظر قرآن و روايات اسلامي پرداخته كه، اين آثار زيانبار در زمينه هاي اعتقادي ، اقتصادي، اجتماعي فرهنگي بهداشتي و سلامتي و اخروي مي باشد و با توجه به تاكيد آيات و روايات مبني بر حرام و نجس بودن اين ماده سكر آور و مضرات بسيار گوناگوني كه بر جسم و روح و روان شخص مي گذارد و مشاهدات علمي جديد نيز پي به آثار زيانبار اين مايع مست كننده برده و صحه گذاشته بر معجزات علمي قرآن كريم باز هم شاهد گرايش برخي مردم به اين پديده شوم و خردسوز هستيم در اين نوشتار در حد توان به مضرات و آثار سوء مصرف شرب خمرپرداخته و بيان اينكه شرب خمردرزمينه هاي مختلف داراي چه آثار سوئي است از جمله در بعد اعتقادي دوري انسان از ياد خدا و نماز، از بعد اجتماعي وفرهنگي ،گرفتار شدن در دام شيطان و ايجاد كينه و دشمني در بين مردم، در بعد اقتصادي ،از بين رفتن سرمايه و دارايي فرد در زمينه مادي و معنوي، از بين رفتن حس اعتماد و حقير شدن در جامعه و طرد شدن از بين مردم،واز نظر بهداشتي وسلامتي،ايجاد مشكلات جسمي و روحي، رواني در اثر مصرف مشروبات الكلي، از جمله بيماريهاي اعصاب وروان ،بيماريهاي گوارشي ،قلبي عروقي،مشكلات تنفسي ،و....... در نهايت نتايج و آثار سوء مصرف مشروبات در آخرت ،كه او را از فلاح و رستگاري به گمراهي و عذاب آتش هدايت مي كند. محقق براي پاسخ به سوالات از نظر مفسران بزرگ و صاحب نام همچون علامه طباطبايي، آية الله جوادي آملي و ديگر بزرگان ياري جسته است. روش جمع آوري اطلاعات از طريق اسناد و مدارك معتبر و از طريق فيش برداري از منابع معتبر علمي مي باشد و به همين اعتبار تحقيق توصيفي و از نوع تفيسري و روايي ميباشد و به اعتبار دليل و استدلال يابي ، تحليلي و از نوع كاربردي مي باشد و اطلاعات مربوط به آن به شيوه ي كتابخانه اي جمع آوري شده است. دستاورد ي كه اين تحقيق به همراه داشت ،عبارتست از ،ازبين رفتن دين وايمان شخص شرابخوار ،عدم مقبوليت در جامعه وبي اعتمادي ،ازبين رفتن سلامتي جسم وروان ،از بين رفتن سرمايه ودارايي ودر نهايت دور شدن از رحمت الهي وگرفتاري در آتش جهنم .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : مرکزی
  • : اراک
  • : مرکزی - اراک - مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی«س» - سطح سه