ارزيابي ديدگاه هاي قرآني محمد الجابري با تكيه بر آثار وي

شناسه محتوا : 29224

1397/12/27

تعداد بازدید : 136

چكيده محمد عابد الجابري، متفكر نوپرداز مراكشي با گرايش خاص و استفاده از آراء و نظرات تفكر معتزله باهدف معاصر كردن قرائت قرآن كريم به واكاوي متن آن پرداخته است. اين پايان-نامه به نقد ديدگاه¬هاي قرآني جابري با استفاده از آثار قرآني وي پرداخته است. او در آثار خود همانند كتاب المدخل الي القرآن الكريم مي‌كوشد تا در حوزه روش و ديدگاه قرآني روش تحيلي تاريخي را براي تفسير آيات قرآن معرفي كند و سعي در يافتن داده¬¬هاي تاريخي دارد تا بتواند شواهدي بر تأكيد آن بياورد. وي بر اين باور است كه اساساً فهم قرآن كريم در پرتو شناخت زمان و مكان نزول آيات ميسر است و به جاي تفسير صحيح آيات آن را به فرهنگ عرب ارجاع مي¬دهد. معرفي زبان قرآن به عنوان زبان عرفي، امي نبودن پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)، نمادانگاري قصص قرآن كريم و عدم شناخت وحي از سوي مردم زمان نزول از جمله نظريات جابري است كه ادله قابل قبولي براي اثبات آنها ارائه نداده است. در اين نوشتار با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و بهره‌گيري از منابع تفسيري و قرآن‌پژوهي، آراء قرآني محمد عابد الجابري در آثارش همانند نا مفهومي معناي وحي براي عرب زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله)، امي نبودن پيامبر (صلي الله عليه و آله)، نظريه وي در مورد جمع قرآن كريم و در انتها جايگاه تمثيلي قصص قرآن كريم مورد نقد و بررسي قرارگرفته است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : تهران
  • : تهران
  • : تهران - تهران - مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر - سطح سه