عوامل و موانع تاثير سخن حق از ديدگاه قرآن كريم

شناسه محتوا : 29181

1397/12/17

تعداد بازدید : 86

چكيده : سخن گفتن از نعمت هاي بزرگ الهي است كه نقش تعيين كننده اي در ساختار شخصيتي انسان دارد . قرآن كريم علاوه بر تاكيد بر اهميت سخن ، به گفتن سخن نيكو تاكيد نموده است اين تحقيق در صدد تعيين ديدگاه قرآن درباره ي عوامل وموانع تاثير سخن حق مي باشد . حق مطلوب ذاتي بشر است و لازمه تصحيح و تثبيت روابط بشري مي باشد. آدمي در پذيرش يا عدم پذيرش سخن حق آزاد است . عوامل دروني همچون تفكر، اراده انسان، ايمان ،تقوا و توجه به كرامت و ارزش انسان و عوامل بيروني مانند تعليم ، امر به معروف و نهي از منكر، محيط، محيط خانواده دوستان و اجتماع الگوهاي شايسته، جدال نيكو ،ايجاد محبت ،مطالعه سرگذشت پيشنييان و جهاد ، تدريج ، تكرار ، توجه به ظرفيت افراد ، تحريك عواطف بشري تنبيه و وعده هاي الهي در تاثير سخن حق نقش دارند و مواردي مانندجهل و هواپرستي، تعصب و لجاجت تكبر،خود برتربيني گناه ،تقليد كوركورانه بدليل عدم بلوغ فكري يا شخصيت زدگي يل علاقه شديد به نياكان يا تعصب هاي قبيله اي ،پيروي از ظن ،از موانع دروني و وسوسه شيطان تززين اعمال زشت تبليغات گمرا ه كننده تحريف كتمان حق اكراه و اجبار رهبران فاسد، غذاي حرام از موانع بيروني تاثير سخن حق بيان شده اند .جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق به روش كتابخانه اي بوده است
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : مرکزی
  • : اراک
  • : مرکزی - اراک - مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی«س» - سطح سه