راهكارهاي عملي تربيت از منظر امام سجاد در صحيفه سجاديه

شناسه محتوا : 29110

1397/12/04

تعداد بازدید : 75

از جمله آثار و منابع گرانقدر صحيفه سجاديه است كه علاوه بر دعا و نيايش، مباحث ديگري از جمله مباحث اجتماعي، سياسي، اقتصادي، عبادي ، اخلاقي را در برگرفته است كه در قالب دعا به پيشگاه حق مطرح گريده است. نوشتار حاضر ابتدا به بيان شاخصه هاي تربيتي در صحيفه سجاديه پرداخته از جمله شاخصه هايي كه در اين پايان نامه به آن پرداخته شده مي توان به كرامت انساني، عزت‌نفس، محبت و مهرورزي، ضرورت عمل به دانسته‌هاي ديني، توكل به خدا، مسئوليت‌پذيري،هدايت و كنترل اشاره كرد. و آنگاه راهكارهاي عملي فردي و اجتماعي را بيان كرده و به بررسي برخي از مهمترين راهكارها از جمله در حيطه اخلاق فردي: فضيلت هاي اخلاقي مانند تزكيه، اخلاص، صبر، زهد، تواضع و فروتني، آثار اخلاق نيك را بيان كرده وبه رذيلت هاي اخلاقي مانند: عجب و خود پسندي ، حرص و حسد اشاره شده.در حيطه راهكار هاي تربيت عبادي ايشان در صحيفه سجاديه به عبادت، قرائت قرآن ،دعا ،نماز، روزه، ذكر و ياد خدا اشاره كرده اند. ايشان در رابطه با تربيت عقلاني هم راهكار تربيتي عملي ارايه داده اند: تزكيه نفس، تجربه اندوزي، عبرت آموزي، عاقبت انديشي، توجه به حقيقت انسان از جمله راهكارهاي عملي تربيت عقلاني هستند. TOC \h \z \t "فصل ها,1,گفتار ها,2,زير گفتارها,3,عناوين,4,زير عناوين,5" ايشان در رابطه با تربيت سياسي به مسايلي مانند: حاكميت الله جل جلاله، امامت، صلوات بر محمد و آل محمد(صلوات الله عليهم اجمعين)، تولي و تبري، سياست داخلي، مذمت قبيله گرايي، وظايف سياستمداران (منتخبين مردم)، وحدت مسلمانان، امربه‌معروف و نهي از منكر، جهاد درراه خدا، دعا براي مرزداران،دشمنان، سياست خارجي، پرداخته اند.درحيطه بيان راهكارهاي تربيت اقتصادي به مالكيت حقيقي خداوند، كسب‌وكار و روزي حلال، قرض و وام، گسترش رفاه عمومي، توجه به فقرا، اسراف، انفاق، پرداختن زكات اشاره فرمودند.در راهكار هاي عملي تربيت اخلاقي اجتماعى به مسئوليت پذيري در برابر خانواده، صداقت، احترام به انسانيت، تواضع و فروتنى، حسن خلق، سخاوت و بخشش، وفاي به عهد، عفو و بخشش اشاره فرمودند.در اين تحقيق پس از مطالعه دقيق صحيفه سجاديه نيايش هايي را كه حول تربيت ديني بود را دسته بندي و سپس با مراجعه به كتب مرجع و ترجمه ها شرح ها و تفاسير مختلف از اين كتاب و با مراجعه به كتب لغت به استخراج راهكارها عملي تربيت پرداخته شد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : تهران
  • : تهران
  • : تهران - تهران - مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر - سطح سه