بررسی رابطه دعا با قضا وقدرالهی

شناسه محتوا : 29095

1397/12/04

تعداد بازدید : 98

پدیدآورندگان
  • : تدوین
  • : مسابقه رشد
  • : هفتمين فراخوان جشنواره پژوهشي گروهي رشد
  • : ,بنفشه شفقي