روش شناسی تفسیر امام سجاد(ع)

شناسه محتوا : 29063

1397/12/04

تعداد بازدید : 94

روايات تفسيري اهل‌بيت عليهم‌السلام در تفسير قرآن ازآن‌جهت داراي اهميت بالايي است كه ايشان مرجع در تفسير قرآن و بيان معارف آن هستند. كاربرد روايات تفسيري اهل‌بيت عليهم‌السلام به دليل غير مسند بودن بسياري از آن‌ها در شناخت روش تفسير و شيوه برداشت از قرآن محدودشده است. امام سجاد عليه‌السلام به‌منظور رهبري فكري و ديني مسلمانان به دليل شرايط سياسي و اجتماعي حاكم، اهتمام خاصي به علوم قرآن و تفسير داشت. ازآنجاكه امام سجاد عليه‌السلام مبين و معلم قرآن به شمار مي‌آمد به آموزش روش تفسير صحيح و تطبيق صحيح آيات قرآن بر شرايط عصر خود مي‌پرداخت ايشان در تفسير قرآن گاهي به تبيين و شرح آيات پرداخته و گاه موضوعات ديگر ازجمله علوم قرآن و جري و تطبيق را بيان مي‌كرد. امام در تفسير قرآن از منابعي مثل قرآن، روايات تفسيري ائمه پيش از خود، ادبيات عرب و اجتهاد بهره برده‌اند، اما به نظر مي‌رسد به‌جز منابعي كه ديگر مفسران نيز در تفسير قرآن از آن‌ها استفاده مي‌كنند، حضرت از علوم و منابع خاص ائمه عليهم‌السلام بهره گرفته‌اند. روايات تفسيري اهل‌بيت عليهم‌السلام در تفسير قرآن ازآن‌جهت داراي اهميت بالايي است كه ايشان مرجع در تفسير قرآن و بيان معارف آن هستند. كاربرد روايات تفسيري اهل‌بيت عليهم‌السلام به دليل غير مسند بودن بسياري از آن‌ها در شناخت روش تفسير و شيوه برداشت از قرآن محدودشده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : یزد
  • : میبد
  • : یزد - میبد - مرکز تخصصی حضرت زهرا«علیهاالسلام» - سطح سه