برنامه¬های جماعت¬محور و نقش آنها در اعتلای جامعه¬ از منظر قرآن و روایات

شناسه محتوا : 29051

1397/12/04

تعداد بازدید : 46

برنامه هاي جماعت محور از مهم ترين ضروريات هستند كه در دين اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند و اهتمام به اجراي اين برنامه ها هم در قرآن و هم در سنت و روايات معصومين عليهم السلام مورد تأكيد واقع شده است. محقق در اين تحقيق در ابتدا به انواع جماعت( جماعت مجذوب، جماعت منظم و فعال) و زمينه هاي پيدايش آنها پرداخته است به همين منظور ويژگي هاي يك جماعت و عوامل موثر بر تحكيم روابط جماعت( تمكين افراد از رهبران جماعت، نظم، وسعت، ارضاء انگيزه شخصي افراد و اقتدار رهبران جماعت) را بيان نموده است و بعد به ديدگاه هاي پيدايش جماعت از منظر قرآن و روايات پرداخته است. در مبحث بعد انواع( برنامه هاي عبادي، برنامه هاي اقتصادي، برنامه هاي سياسي، برنامه هاي اجتماعي) و اقسام برنامه هاي جماعت محور( برنامه هاي فردي و اجتماعي) و مولفه هاي اعتلابخش برنامه هاي جماعت محور را با توجه به آيات وروايات بررسي نموده است كه عبارتند از؛ مشاركت عمومي، همبستگي اجتماعي، پي گيري و مداومت امور. در فصل چهارم نقش برنامه هاي جماعت محور در اعتلاي جامعه آورده شده است. با بررسي اين موضوع نتايجي چند به دست آمده كه از مهم ترين آنها عبارتند از؛ با بررسي و جستجوي آيات و روايات حول برنامه هاي جماعت محور به اين نكته دست مي يابيم كه انجام و پاي بندي به اين برنامه ها در جامعه متعالي قرآني هم اثرات فردي دارد و هم اثرات اجتماعي كه از مهم ترين اين اثرات اين است كه آنها از راههايي چون رفع نابساماني ها و ايجاد وحدت اجتماعي و ... باعث پيشرفت و اعتلاي جامعه مي شوند. محقق هم چنين براي دروني كردن اين برنامه ها و اجراي آنها پيشنهادات مختلفي دارد، مهم ترين پيشنهادي كه در اين راستا ارائه داده است اين است كه؛ تقويت روحيه عزت و كرامت نفس مي باشد چراكه وقتي انسان خود واقعي اش را پيدا كند سعي در شركت در اين برنامه ها مي نمايد چون ميداند با شركت كردن عزت واقعي اش حفظ و حتي زمينه پيشرفت و متعالي كردن خويش رافراهم آورده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : خوزستان
  • : دزفول
  • : خوزستان - دزفول - مرکزتخصصی الزهراء«علیهاالسلام»