برخورد شایسته با توهین به مقدسات از منظر آیات و روایات

شناسه محتوا : 29011

1397/12/04

تعداد بازدید : 64

آنچه امروزه به عنوان منكرات در جامعه رواج دارد يا معلول بي‌توجهي و بيگانگي با اسلام و اخلاق اسلامي است و يا محصول عدم پايبندي به ارزش‌هاي اخلاقي در عمل. از اين رو «توهين به مقدسات» يا «برخورد ناشايست» يا «اهانت» از دو عامل «عدم آگاهي با اخلاق اسلامي» و «عدم اراده» ناشي مي شود. با بررسي آيات و سيره عملي و رفتاري ائمه معصومين (عليهم السلام) و با توجه به نوع مخاطب و موقعيت زماني و مكاني مي توان برخورد شايسته اي با «توهين به مقدسات» ارائه كرد. اين تحقيق با موضوع «برخورد شايسته با توهين به مقدسات از منظر آيات و روايات» كه به روش توصيفي- تحليلي با گردآوري اطلاعات و داده هابه صورت كتابخانه اي تدوين شده در صدد است علل و عوامل توهين به مقدسات را معرفي كرده با توجه آموزه هاي بلند قرآن و سيره علمي و عملي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه اطهار (عليهم السلام) در حيطه اخلاق و جامعه شناسي اصول و شيوه هاي مقابله با توهين به مقدسات در جامعه را مطرح و افكار و اهداف دشمنان در مورد مسلمانان به آنان گوشزد كند. از تحقيق حاضر كه شامل سه فصل كليات و مفاهيم، عوامل توهين به مقدسات و اصول و شيوه هاي مقابله با توهين است بدست مي آيد كه گاه رذايل اخلاقي چون دنياطلبي، خود برتر بيني، جهل، عدم تعقل و نفاق و گاه محيط هايي چون خانه و خانوداده، مدرسه، محيط اجتماعي و فرهنگي از عواملي هستند كه در توهين به مقدسات نقش دارند و پايبندي به اصولي چون تكريم و احترام، شناخت مخاطب و موقعيت و عدم عجله و به كارگيري شيوه هايي چون شيوه صحيح گفتگو، رفق و مدارا، توبيخ، استدلال، مقابله به مثل و غيره مي توان برخورد شايسته اي را درمقابله با توهين به مقدسات در جامعه نهادينه كرد. كليد واژه ها: توهين، مقدسات، توهين به مقدسات، تكريم، جدال احسن، ناسزا، اصول برخورد با توهين، شيوه برخورد با توهين
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : کرمان
  • : رفسنجان
  • : کرمان - رفسنجان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی زینب کبری«علیهاالسلام»