مقایسه خاستگاه دین ازدیدگاه ا ندیشمندان غربی قرن19 و20وشهید مطهری(ره)

شناسه محتوا : 29004

1397/12/04

تعداد بازدید : 122

از جمله مباحث مهم كلام جديد كه در قرن 19 و 20 مورد توجه بسياري از انديشمندان به خصوص انديشمندان غربي قرار گرفت ،بحث از منشأ دين بوده است ،كه به بررسي منشأ دينداري پرداخته اند و از رويكردهاي مختلف از جمله روانشناسي و جامعه شناسي و... به بررسي آن پرداخته اند . آنچه در رويكردهاي انديشمندان غربي بيشتر مشهود است پيش فرضهاي غير منطقي و گاه عقل گرايانه و گاهي احساسي و عاطفه گرا براي منشأ دين قائلند و هر يك به نحوي منشا دين را به خصوص با استناد به اديان اوليه به مسائلي مانند ترس و جادو و.. مر بوط ساخته اند . شهيد مطهري به عنوان انديشمند مسلمان و متفكري كه در حوزه دين اهتمام و توجه ويژه داشتند نيز در مورد اين مسئله صاحبنظر بوده و منشأ دين را فطرت انسان معرفي كرده اند ، شهيد مطهري در آثار خود نظرات انديشمندان غربي را مورد نقد و بررسي قرار داده و به مسائل در خور توجهي اشاره نموده اند. از نظر ايشان قلب انسان به حسب فطرت، خداي خودش را مي شناسد يعني در خميره انسان اقرار به وجود خداوند هست و انسان با يك شامه مخصوص ناآگاهانه خدا را مي شناسد. :خاستگاه دين،منشأ دين،فطرت
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : همدان
  • : همدان
  • : همدان - همدان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک - سطح سه