رابطه عزت نفس در عفت

شناسه محتوا : 28952

1397/12/04

تعداد بازدید : 42

چكيده عزت نفس يكي از فضائل اخلاقي و جايگاه ويژه اي در آموزه هاي ديني دارد؛ به گونه اي كه از عوامل موثر در حفظ عفت ونيز پايه هاي رفتاري شخصيت فرد را تشكيل مي دهد. اهداف تاثير گذار عزت نفس بر عفت در دو بعد شناختي و اخلاقي قابل بررسي است. در اين پژوهش رابطه عزت نفس بر عفت ازمنظر آيات وروايات به روش توصيفي- تحليلي بررسي شده است. نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است: در صورتي كه براي انسان شناخت صحيح از عزت نفس حاصل نشود به چگونگي كرامت نفس نيز آسيب وارد خواهد شد. اعتقادات ديني و در مرتبه بالاتري، خداشناسي از مهمترين عناصر شناخت و بالاترين اهميت را دارا است و همچنين آگاهي از سيره اولياء الهي در جايگاه الگو پذيري سازنده است. تحقق عزتمندي انسان، منوط به ايجاد رابطه قلبي با معبود است و عدم شناخت نسبت به خداوند و نفس باكرامت، انسان را از مناعت طبع به دنائت نفس(خواري در مقابل ديگران) تبديل مي كند كه يكي از مهم ترين عوامل سقوط انسان است. افراط در لذت نفس به بي عفتي منجر مي شود. به گونه اي كه، بخش مهم اين ناهنجاري هاي اخلاقي مربوط به روش هاي غلط تربيتي است كه انسان ها بين عزت حقيقي و عزت دروغين خلط كرده اند. انسان هايي كه از روي شناخت به حضرت حق گرايش مي يابند با آزاد كردن نفس عزتمند، بندگي خدا را بانهايت خضوع به جا مي آورند و با التزام به تقوي، حيا، توكل و صبر و ... راه پاكي را پيش مي گيرند؛ بنابراين انسان ها با عزتمندي و التزام به اين فضيلت¬ها، موجب نزديكي به خداوند و عزت نفس و كرامت نفس حقيقي دست مي يابند. كليد واژه: عزت، نفس، عفت، عزت نفس، رابطه.  
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : هرمزگان
  • : بندرعباس
  • : هرمزگان - بندرعباس - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه معصومه«س» - سطح سه