توضیحات آموزه منبع‌یابی و مسئله‌یابی

شناسه محتوا : 28855

1397/11/02

تعداد بازدید : 199

آموزه مسئله یابی و منبع یابی- آقای دکتر ابراهیمی- ویژه طلاب ورودی 97

رشته

درس

اخلاق و تربیت

ضمن درس اخلاق در قرآن (1) یا فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

ادبیات عرب

ضمن درس تجزیه و ترکیب (1)

امامت

ضمن درس کلام استدلالی (2)

تاریخ

ضمن درس تاریخ خلفاء یا کلیات تاریخ تمدن اسلامی

تاریخ (غ)

ضمن درس تاریخ خلفاء

تفسیر

ضمن درس علوم قرآن (3)

تفسیر (غ)

ضمن درس علوم قرآن (2)

فلسفه اسلامی

ضمن درس کلام اسلامی (1) یا منطق قدیم (2)

کلام اسلامی

ضمن درس کلام استدلالی (2)

مطالعات زنان

ضمن درس جریان­شناسی فمینیسم

مهدویت

ضمن درس امامت عامه (2)