توضیحات آموزه طرحنامه‌نویسی

شناسه محتوا : 28854

1397/11/02

تعداد بازدید : 231

آموزه طرحنامه ­نویسی-آقای دکتر اکبری- ویژه طلاب ورودی 97

رشته

درس

اخلاق و تربیت

ضمن درس نظام اخلاقی تربیتی اسلام (1) یا انسان در قرآن

ادبیات عرب

ضمن درس نحو تکمیلی (2) یا اصول و فنون ترجمه

امامت

ضمن درس معرفت شناسی یا امامت عامه (2)

تاریخ

ضمن درس سیره رسول خدا و اهل بیت (1 و 2) یا فلسفه تاریخ

تاریخ (غیر حضوری)

ضمن درس فلسفه تاریخ یا سیره رسول خدا و اهل بیت (1 و 2)

تفسیر

ضمن درس تفسیر موضوعی (2) یا آشنایی با مبانی و قواعد قرآن (2)

تفسیر (غیر حضوری)

ضمن درس تفسیر ترتیبی (1) یا آشنایی با مبانی ترجمه قرآن (2)

فلسفه اسلامی

ضمن درس فلسفه اسلامی (2)

کلام اسلامی

ضمن درس معرفت شناسی یا فلسفه اسلامی (1)

مطالعات زنان

ضمن درس معارف بنیادین (1)

مهدویت

ضمن درس مسائل اساسی مهدویت (1) یا کلام استدلالی (2)