جلسات برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری (برگزار شده در سامانه سیما)

شناسه محتوا : 28853

1397/11/01

تعداد بازدید : 1469

عنوان کارگاه

نام استاد

دریافت فایل

مقاله‌نویسی

97/10/17

دکتر ابراهیمی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

دریافت فایل پاورپوینت کارگاه مقاله‌نویسی دکتر ابراهیمی

عنوان کارگاه

نام استاد

دریافت فایل

پاراگراف‌نویسی

دکتر سلطانی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

 

دریافت فایل پاورپوینت کارگاه پاراگراف‌نویسی دکتر سلطانی

عنوان کارگاه

نام استاد

دریافت فایل

مقاله‌‌نویسی

97/10/15

دکتر رنجبر حسینی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم


دریافت فایل پی دی اف کارگاه مقاله‌نویسی دکتر رنجبر حسینی