جلسات برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری (برگزار شده در سامانه سیما)

شناسه محتوا : 28853

1397/11/01

تعداد بازدید : 345

عنوان کارگاه

نام استاد

آدرس

مقاله‌نویسی

دکتر ابراهیمی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

دریافت فایل پاورپوینت کارگاه مقاله‌نویسی دکتر ابراهیمی

عنوان کارگاه

نام استاد

آدرس

پاراگراف‌نویسی

دکتر سلطانی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

 

دریافت فایل پاورپوینت کارگاه پاراگراف‌نویسی دکتر سلطانی

عنوان کارگاه

نام استاد

آدرس

مقاله‌‌نویسی

دکتر رنجبر حسینی

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم


دریافت فایل پاورپوینت کارگاه مقاله‌نویسی دکتر رنجبر حسینی