چهل سالگي انقلاب

شناسه محتوا : 28848

1397/10/16

تعداد بازدید : 230

  • : چهل سالگي انقلاب
  • : حوزستان
  • : فاطمه الزهرا آبادان
  • : حوزه مطالعاتي انديشه سياسي امام خميني (ره) و انقلاب اسلامی/ حوزه مطالعاتي تاريخ انقلاب اسلامي 1) احزاب و جريانات سياسي پس از انقلاب/ حوزه مطالعاتي اندیشه مديريتی امام خميني (ره)/ پیامدهای انقلاب به ویژه در محورهای عمده مبتنی بر اهداف انقلاب
  • : 15 دی ماه 1397
  • : 30 دی ماه 1397
  • : 15 بهمن ماه 97
  • :
  • : 06153339488 --- 09373150557
  • : آبادان

مطالب مرتبط